Coetzee, Hendrik Bernardus

Ds. Coetzee Hendrik

Gebore

8 Sept. 1912

OORLEDE

29 Sept. 1967

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1952

ORDEN

1953

STANDPLASE

1953 Vrede

1961 Oranjemund

1964 Douglas

EMIRITEER

Ds. Hendrik BernardusCoetzee is op 8 September 1912 gebore. Hy het ‘n winsgewende betrekking laat vaar om as getroude man met groot opoffering na Stellenbosch te gaan. Hy is einde 1952 gelegitimeer. Sy eerste gemeente was Vrede, 0.V.S., maar om gesondheidsredes moes hy in 1960 demissie neem. In 1961 het hy egter so herstel dat hy weer in die bediening kon staan en wel op Oranjemund. ln 1964 het hy ‘n beroep na Douglas aanvaar, maar moes andermaal in 1965 weens swak gesondheid die bediening vaarwel toeroep. Gedurende die jare 1966-1967 het hy as scriba-kassier van die gemeente Prins Albert diens gedoen. Hy sal onthou word kassier van die gemeente Prins Albert diens gedoen. Hy sal onthou word as ‘n ernstige prediker, toegewyde pastor en ‘n roepingsbewuste mens. Op 29 September 1967 is hy in die ouderdom van 55 jaar oorlede. (Jaarboek 1969).