Coetzee, Daniel Theron

Ds. Coetzee Daniel

Gebore

10 Febr. 1905

OORLEDE

10 Sept. 1965

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1933

ORDEN

1935

STANDPLASE

Barrydale

1942 Albertinia (Hpr. Moedergemeente)

1944 Beaconsfield

1946 Franschhoek

EMIRITEER

Ds. Daniël Theron Coetzee is op 10 Februarie 1905 in Aberdeen gebore en het sy skoolopleiding in Port Elizabeth ontvang. Na sy skoolopleiding het hy ‘n tyd lank in die Spoorwegkantore in Port Elizabeth gewerk, voordat hy na Wellington gegaan het om hom as sendeling te bekwaam. Na sy legitimasie in 1932 het hy tydelik in Port Elizabeth sendingwerk verrig, waar daar nog nie ʼn gevestigde sendinggemeente was nie: daarna het hy eerw. Du Plessis in Bredasdorp gehelp. In 1935 het hy ‘n beroep na Barrydale aangeneem. Van 1942 tot 1944 was hy behulpsaam in die moedergemeente Albertinia, waarna hy ‘n beroep na Beaconsfield aangeneem het. Van 1946 af was hy sendingleraar op Franschhoek. waar hy op 10 September 1965 skielik oorlede is in die ouderdom van 60 jaar. (Jaarboek 1966)