Cloppenburg, Ruardus

 

Gebore

OORLEDE

1751

UNIVERSITEIT

Leiden

gelegitimeer

1746

ORDEN

STANDPLASE

Kaapstad

1748 teruggestuur na Holland

EMIRITEER

Ds. Ruardus van Cloppenburgh, (1746) Kaapstad 1746-1748. (Jaarboek).

Ds Ruardus van Cloppenburg kom op 7 Junie 1745 vanaf Meerkerk naby Utrecht, waar hy sedert 12 September 1728 gedien het, na die Kaap. In Meerkerk is hy deur sy vader in die amp bevestig.

Hy lewer sy intreepreek uit Sagaria 8:13 op 7 September 1746. Sy eerste vrou ontval hom na ‘n baie gelukkige huwelik, maar die tweede huwelik was minder gelukkig. Sy vrou het reeds in Meerkerk tekens van alkoholisme getoon. Van Cloppenburg tart haar verder deur haar gereeld te herinner aan die voorbeeld van “mijne seer geliefde, godvrugtige, nu salige hijsvrouw, Jacoba Sijmons. Cloppenburg ontken nie dat hy sy vrou geslaan het nie, maar noem dat sy drink, verkwis en verwaarloos haar kinders, gebruik maak van “canaljeuse Haarlemmersdijkstaal” en hom hinder om vir die kansel voor te berei.

Die saak word na die Klassis verwys en die Poitieke Raad besluit om hom in 1748 terug te stuur na Holland. Die Klassis vra die Here Majores om sy saak eerder in Holland as Batavia aan te hoor. Alhoewel die Klassis die Sinode hierin steun word ‘n verhoor nerens aangedui nie. Voor die saak ondersoek kon word sterf van Cloppenburg egter.

Bron: Du Toit, HDA. 1947. Predikers en hul prediking in die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika.