Cloete, Gert Nicolaas Petrus

Ds.Cloete Gert

Gebore

26 Sept. 1896

OORLEDE

14 Sept. 1972

UNIVERSITEIT

 M.Th., US

gelegitimeer

1927

ORDEN

1928

STANDPLASE

 Kokstad

Randpoort

1935 Rietfontein

1948 Keetmanshoop

1950 Rouxville

1952 Quaggapoort

EMIRITEER

1965

Ds. Gert Nicolaas PetrusCloete is op 26 September 1896 in die Ceres distrik gebore. Hy boer eers vir ‘n tyd lank, maar toe die drang tot die Evangeliebediening te sterk word, gaan hy terug skool toe om sy studie aan die Paarlse Hoërseunskool te voltooi en daarna sy hoër en teologiese opleiding aan die Universiteit van Stellenbosch en die Kweekskool te geniet. Sedert sy toelating tot die bediening in 1927, bedien hy die gemeentes Kokstad (1928); Randpoort (1931); Rietfontein (1935); Keetmanshoop (1948); Rouxville (1950) en Quaggapoort (1952); Na sy aftrede in 1965, help hy nog in verskeie gemeentes. Nadat hy van ‘n beroerte-aanval mooi herstel het, sterf hy skielik op 14 September 1972. Hy was ‘n ywerige en doelgerigte student, ‘n onvermoeide werker en ‘n ernstige, Skrifgetroue prediker, wat sy bediening met groot erns en waardigheid beoefen het. (Jaarboek 1973/464).