Claasen, Johan Wilhelm

 

Gebore

4 Desember 1955

OORLEDE

24 Okt. 1995

UNIVERSITEIT

 BA, MA, DD

gelegitimeer

ORDEN

STANDPLASE

1983 NGKA Gemeente Senekal-de Rust

1987 Universiteit van Zoeloeland (1991 Prof.)

EMIRITEER

Johan Wilhelm Claasen is op 4 Desember 1955 te Schweizer-Reneke in Wes-Transvaal gebore. Hy is vernoem na sy oupa, Johan Wilhelm Claassen, ‘n masjinis by die spoorweë op Burgersdorp; sy ouma was Maria Elizabeth Barnard. Johan se vader is Johannes PetrusClaasen en sy moeder, Louise (Lou); Uit diê huwelik is daar drie seuns gebore.

Johan se vader was ‘n predikant in die NG Kerk – in die gemeentes Schweizer-Reneke, Coligny en Queenswood. En hy word later professor in Kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Zoeloeland. Johan word groot in ‘n huis waar hy nie net die liefde vir die evangeliebediening leer nie, maar ook besiel word deur sy vader se belangstelling in kerkhistoriese sake.

Johan word groot in Pretoria en hy begin sy skoolopleiding aan die Laerskool Queenswood; hy matrikuleer in 1973 aan die Hoërskool CR Swart in Waverley, Pretoria, en behaal twee onderskeidings. Hy is ‘n toegewyde en voorbeeldige jong seun, en ‘n goeie tennisspeler.

Johan voel geroepe om predikant te word en hy begin sy studie aan die Universiteit Pretoria, waar hy ‘n BA-graad en later ‘n MA-graad behaal. Gedurende vakansies werk hy om ekstra sakgeld te verdien en doen mensekennis op. Hy neem aktief deel aan die studentelewe en presteer op verskeie terreine. Sy studie aan die Fakulteit Teologie (Afd B) aan die Universiteit Pretoria (1977-1980) was verkwikkend en hy spesialiseer in Vaderlandse Kerkgeskiedenis, onder leiding van die legendariese prof PB van der Watt. Na sy legitimasie verrig hy sy militére diensplig.

Die Here beskik dat hierdie bekwame jong proponent in 1983 ‘n sendeling in die NGKA Gemeente Senekal-de Rust word, in die hart van die Vrystaat. Hy werk goed saam met dr Roelie van der Spuy, destyds ook leraar en sendeling op Senekal.

In 1987 volg Johan in sy vader se voetspore, toe hy aangestel word as senior lektor (Kerkgeskiedenis) aan die Universiteit van Zoeloeland—en in 1991 as professor. Hy verwerf ‘n DTh-graad, met ‘n verhandeling oor die kerklikgodsdienstige agtergrond en invloed van die eerste Skotse leraars in SA, met spesiale verwysing na Andrew Murray.

In die vroeë oggendure van 24 Oktober 1995 sterf die 39-jarige briljante kerkhistorikusin sy slaap aan ‘n aneurisme op die brein.

Die vroeë dood van profJohan Claasen kom as ‘n skok vir die kerklike gemeenskap. Dit was ‘n groot hartseer vir sy ouers, Pieter en Lou Claasen, en vir sy weduwee, Vasti, en hulle drie kinders.

Dr Vasti Retief is ‘n ortodontis. Sy en Johan het drie kinders: Dr Maggie Swart is ‘n mediese dokter by Groote Schuur, Petrusis ‘n ingeneur en Jacobushet ‘n graad in die sakewêreld.

Prof Johan Claasen se 80-jarige weduwee-moeder skryfuit die Strand: “Dit is vir my so tragies dat hy so jonk moes sterf; hy het soveel talente gehad. Daarom is die terugspeur vir my baie swaar en stomp my geheue af.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2014/386).