Cilliers, Andries Brink

 

Gebore

2 Jun. 1860

OORLEDE

20 Jan. 1934

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1888

ORDEN

1890

STANDPLASE

1890 Napier

EMIRITEER

1925

Ds. Andries Brink Cilliers was ʼn seun van die gemeente Wellington, waar hy op 2 Junie 1860 gebore is. In 1885 tot die Kweekskool toegelaat, is hy na voleindiging van sy teologiese kursus in 1888 tot die bediening toegelaat. Sy eerste en enigste standplaas gedurende sy lange en geseënde loopbaan was Napier, waar hy aars as hulpprediker werksaam was en op 15 Maart 1890 as herder en leraar georden en bevestig is. Sy arbeid in die gemeente het hom oor 35 jaar uitgestrek en dit was ʼn uiters geseënde en vrugbare bediening. As herder was hy baie getrou en onder sy bearbeiding het die gemeente Napier sterk kerklik, geestelik en finansieël ontwikkel, sodat ʼn deel daarvan op Stadford kon afgestig word. Hy was ʼn vurige voorstander van matigheid; op onderwysgebied het hy baie vir die jeug gedoen en onder sy leiding het die gemeente ook veel vir die sendingsaak gedoen. Nadat hy in 1925 sy emeritaat aanvaar het, het hy hom aan die Strand wetterwoon gevestig en nog dikwels preekbeurte waargeneem en daar is hy op 20 Januarie 1934 ontslape. Sy stoflike oorskot is op Napier ter aarde bestel. (Jaarboek 1935).