Cillié, David Petrus * 1917

 

Gebore

1 Jan. 1917

OORLEDE

13 Mrt. 1977

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1949

ORDEN

1950

STANDPLASE

1950 Groot-Brakrivier

1955 Grabouw

1958 Gamka-Oos

1961 Barrydale

1964 Senekal-De Rust

1969 Klerksdorp-Wes

1973 Pretoria-Tuine

EMIRITEER

Ds David Petrus Cilllé (1.1.1917-13.3.1977); gaan op Villiersdorp skool en ontvang as boer in daardie distrik die roeping om predikant te word. Nadat hy hom met groot persoonlike opoffering op Stellenbosch vir die evangeliebediening bekwaam het en einde 1949 gelegitimeer is, word hy 18 Februarie 1950 in Groot-Brakrivier bevestig. Daarna bedien hy ook die gemeentes Grabouw (1955); Gamka-Oos (1958); Barrydale (1961); SenekaI-De Rust (1964); Klerksdorp-Wes (1969) en Pretoria-Tuine (1973); die laaste jare in weerwil van ‘n kwellende Iiggaamlike aandoening, met die nougesette en onvermoeide ywer van ‘n geroepe sieksoeker. Sy pastorate arbeid verrig hierdie innig toegewyde en beminde leraar met priesterlike bewoënheid en sy skriftuurlike, aktuele en ernstige prediking geskied steeds met groot oortuiging. Verder beywer hy hom veral vir die Sending. Hy sterf in Pretoria, nadat hy na ‘n operasie sy kragte nie kon herwin nie. (Jaarboek 1978).