Cillié, David Petrus * 1877

Ds.David Cillie

Gebore

29 Okt. 1877

OORLEDE

30 Okt. 1935

UNIVERSITEIT

BA (Vic Kol); BD (Princeton)

gelegitimeer

1906

ORDEN

1907

STANDPLASE

1907 Worcester (Hpr.)

1907 Laingsburg

1913 Brandfort

1920 Johannesburg

1927 Ventersburg

1929 Johannesburg

1933 Harrismith

EMIRITEER

1935

Ds. David Petrus Cillié is 29 Oktober 1877, in die distrik Wellington gebore, en het sy eerste skoolonderwys plaaslik ontvang. Na Matrikulasie is hy Stellenbosch toe en daar het hy uit die Victorie-Kollege die B.A.-eksamen sfgelê, waarna hy ʼn aanvang gemaak het met sy teologiese studie aan die Kweekskool en die studie het hy aan die Universiteit van Princeton voltooi, waar hy die B.D.-graad behaal het. Hy is in 1906 gelegitimeer en nog dieselfde jaar georden tot hulpprediker van Worcester. Sy eerste eie standplaas was Laingsburg, waar hy van 1907-1913 gearbei het, toe hy ʼn beroep aangeneem het na Brandfort. In 1920 het hy hom ʼn beroep laat welgeval na die moedergemeente van Johannesburg waar sy arbeid so ʼn heilsame invloed uitgeoefen het dat hy na sewejarige diens aldaar in 1927 na Ventersburg beroep is en daar twee jaar deurgebring het, die Kerkraad van Johannesburg hom in 1929 terug beroep het. Daar het hy weer ʼn vrugbare bediening van vier jaar geslyt en in 1933 nog eens na die Vrystaat verhuis, na Harrismith, waar sy getroue en aktiewe evangelieprediking begin 1935 ten gevolge van ʼn ernstige en ongeneeslike siekte beëindig is. Op 30 Oktober 1935 is hy op Pretoria oorlede en na ʼn paar dae op Johannesburg begrawe. Ds. Cillie was in alle opsigte ʼn waardige evangeliedienaar. Sy diepe erns, sy kragtige prediking, sy organisasietalent, sy troue herderlike werk, sy minsame omgang het sy invloed laat deurwerk tot iedere afdeling van sy gemeente en ten iedere vertakking van sy werksaamhede (Jaarboek 1936).