Church Missionary Society

Die Church Mission Society van die Anglikaanse Kerk begin met sendingwerk onder die Zulus in 1835. Eerw F Owen ontvang in 1837 toestemming van die Zulu-koning, Dingaan, toestemming om by Umgungundhlovu te vestig.