Chinthembwe (1909)

Die werk van Kongwe-stasie brei ook in noordelike en westelike rigtings uit, wat sendingstasies in daardie afgelee wyke mettertyd noodsaaklik maak. Vir die noordelike deel word Chinthembwe-stasie (eers Ntchisi genoem) in 1909 begin: Omdat dit 6 000 voet bo seespieel geleë is, is die klimaat hier baie aangenaarn en groei vrugte soos perskes, appels en vye goed. Die sending vestig mettertyd plantasies van bloekoem- en sederhoutbome hier, wat waardevolle boumateriaal oplewer. Ook lewer Chinthembwe later koffie vir die personeel op die verskillende stasies. Eerw. C. J. H. van Wyk kom in 1910 as eerste sendeling hierheen, werk tot 1946 met kennelike vrug en laat ‘n groot gemeente by vertrek agter (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 31).