CHARLOTTE THERON-KINDERHUIS, BETHLEHEM

Die Charlotte Theron-Kinderhuis was vroeer bekend as Die Weeshuis, Bethlehem. Die doel van die inrigting is die versorging en opvoeding van sorgbehoewende kinders. Die inrigting het plek vir 450 kinders. Hierby inbegrepe is die Kleuterafdeling wat plek bied aan 100 kleutertjies en 30 babas. Daar is ook ‘n gerieflike hospitaaltjie verbonde aan die inrigting.