Carstens, Stefanus Christiaan

 

Gebore

18 Mei 1924

OORLEDE

1 Sept. 1975

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1949

ORDEN

1956

STANDPLASE

Louwsburg

1963 Drakensberg

EMIRITEER

Ds. StefanusChristiaan Carstens (18 Mei 1924 – 1 Sept. 1975); ‘n Moorreesburg-seun, geniet sy hoër onderwys op Wellington en studeer toe op Stellenbosch in die teologie. Na sy toelating tot die bediening 1949, wy hy hom ‘n aantal jare aan spoorwegarbeid in die Transvaal. In 1956 word hy as leraar van Louwsburg bevestig, waar hy die uitgestrekte gebied tussen Louwsburg, Pongola en Nongoma bedien. Na ongeveer sewe jaar aanvaar hy ‘n beroep na die gemeente Drakensberg met standplaas Ixopo. Gedurende 1963 lê hy die bediening neer om in diens van die Departement van Volkswelsyn te tree. Hier is hy ‘n hardwerkende amptenaar en iemand wat sy taak met groot deernis verrig. Nadat hy herstel van statusontvang het, bedien hy nog steeds die Woord waar hy die geleentheid daarvoor kry. Ook dien hy in Roodepoort-Oos as ouderling. As predikant het hy nooit na aansien en eer gestreef nie. Sedert sy kinderjare het hy diepe beproewing geken en op ‘n betreklik vroeë leeftyd gaan hy na ‘n kort siekbed heen. (Jaarboek 1977/309).