Carstens, Johannes Willem

 

Gebore

15 Aug. 1929

OORLEDE

21 Mei. 2005

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1952

ORDEN

1953

STANDPLASE

Suurbraak

1955 Victoria- Wes

1958 Riebeek-Kasteel

1961 Montagu

1973 NGK Bellville-Noord

EMIRITEER

1989

Ds. Jan Carstens (Lis Teologie) 15 Aug. 1929 —21 Mei. 2005

Johannes Willem Carstens is op 15 Augustus1929 op Moorreesburg in die Swartland gebore, ‘n boerseun van die plaas Lusthof in die distrik. Sy vader was Johannes Willem Carstens en sy moeder Adriana Petronella Wilhelmina Bester. Hy ontvang sy eerste skoolopleiding vanaf 1935-1942 aan die Laerskool Rust Stasie by Rietkuil en van 1943-1946 aan die Hoër Jongenskool in die Paarl. Op 16-jarige leeftyd voel hy geroepe om sendeling te word, maar sy ouers ontmoedig hom omdat hulle begeer dat hy op die plaas Rusthof moet boer. Op skool ontmoet en kys hy met Stienie Mans, ‘n boeredogter met wie hy op 7 Februarie 1953 trou.

Na ‘n jaar op die plaas was daar geen keer aan Jan nie, hy is van 1948-1949 student aan die ou Hugenote Universiteitskollege en van 1949-1952 aan die Sendinginstituut op Wellington waar hy einde 1952 as sendeling gelegitimeer word. Dit was wonderlike tye in die skadu van Groenberg, waar hy veral uitblink in sport as kranige rugby-, hokkie- en krieketspeler. Hy ontvang en aanvaar op 1 Januarie 1953 ‘n beroep as sendeling na die Sendingkerk op Zuurbraak by Swellendam, waar hy op 6 Mei 1953 met handoplegging ontvang en bevestig word.

Na ‘n goeie begin in die bediening op Zuurbraak, word hy op 23 Julie 1955 sendeling op Victoria-Wes in die Groot-Karoo. Na drie jaar loop sy pad in 1958 na die sendinggemeente Riebeek-Kasteel en op 10 Maart 1961 word hy die sendeling op Montagu, waar onder sy leiding ‘n nuwe doelmatige kerkgebou opgerig word. Hy was baie gelukkig in die sending en het altyd vertel dat ‘n mens elke dag die vrugte van jou harde werk sien, daarom was dit ‘n moeilike besluit om die sendingkerk te verlaat. Eers toe hy ‘n derde keer ‘n beroep na die Moederkerk ontvang, neem hy dit aan.

Na twaalf jaar op Montagu, kom die roepstem na die Moederkerk as leraar van die NG Gemeente Bellville-Noord in die Kaapse Skiereiland, waar hy op 13 April 1973 ontvang en bevestig word. 1n Bellville is die gesin baie gelukkig en doen geseënde werk, in besonder onder bejaardes met wie hy uitstekend werk. Hy is iemand wat gereeld huis- en siekebesoek doen en met sy mense meeleef. Ds. Jan en Stienie Carstens het sewe kinders, elkeen is deur hulle vader in die NG Kerk Bellville-Noord in die huwel ik bevestig. Die kinders is: Johan (51); Anneli (50); Wilna (49); Christa (45); Dirk (45); Francois (41) en Naomi (39); Ds. Jan was bevoorreg 0113 al veertien kleinkinders te doop.

Na die aanvaarding van sy emeritaat op 27 Augustus1989 vestig die egpaar hulle in Kuilsrivier, waar hy ook ses maande lank afloswerk verrig. In 1992 word hy gediagnoseer met Poli-Neuropatie, ‘n seldsame siekte wat hom nie verhinder het om in verskeie gemeentes te preek nie. In die herfs van 2004 ondergaan hy twee groot oog operasies, waarna hy stokblind word. Na die dood van sy jongste seun Francois op 3 Maart 2005, verswak sy toestand vinnig en sterf hy op 21 Mei 2005.

Ds. JW Carstens word op 27 Mei 2005 uit die NG Gemeente Bellville-Noord begrawe, die kerkgebou waar hy van 1973 tot 1989 die Blye Boodskap verkondig het. Die troosdiens word deur ds. SA Esterhuizen waargeneem met Psahn 73:26 as teks, terwyl ds. J le Roux ‘n huldeblyk lewer. -Dr Gerdrie van der Merwe. (Jaarboek 2006/365).