Bwana-Loubser (1945)

In 1936 neem die kerkraad van die Vergenoeg gemeente in Kenia om ‘n Sendingfonds te stig en dit word verwys na die Sendingkring. Hierdie Sendingkring word in 1941 die “Vergenoeg Sending Bond.” Ds en mev B.B. Eybers word deur die Bond beroep en hy aanvaar dit. Op 27 Oktober 1944 arriveer hulle op Vergenoeg. Op 25 April 1945 word eerw. Beyers in die Sendingkerk op Broederstroom, sowat 19km vanaf Eldoret, bevestig. Die Sendingkommissie stel voor dat die naam van hierdie stasie die Bwana Loubser-Sendingstasie moet heet. Dit is ter ere van ds M.P. Loubser vir sy aandeel in die begin van die sendingwerk (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p 293-5).