Burger, Jacob Petrus Jacobus Olivier

Ds JPJO Burger

Gebore

20 Aug. 1870

OORLEDE

24 Jan. 1942

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1898

ORDEN

1899

STANDPLASE

1899 Jansenville

1905 De Rust

EMIRITEER

Ds. Jacob Petrus Jacobus Olivier Burger het op 29-jarige leeftyd in 1899 in die bediening getree. Sy eerste gemeente was Jansenville wat hy tot 1905 bedien het toe hy ‘n beroep aangeneem het na De Rust wat nog ‘n jong gemeente was. Hy was ‘n hardwerkende en toegewyde dienskneg van die Meester. Sy werk het in stilte geskied. Waar hy by uitnemendheid beskeie was, het hy hom nooit op die voorgrond gedring nie, maar hy was nie daarom juis minder bekwaam nie. Inteendeel, hy was baie begaafd en waar hy gebruik was, het hy die bewyse van sy bekwaamhede gelewer. Hy was ‘n leier, ‘n godsman, ‘n vriend en daarmee het gepaard gegaan ‘n aangename persoonlikheid. Hy was saggeaard, inskiklik, vol liefde, verdraagsaam en vredeliewend. As ‘n ware dienskneg was sy siel vol van een ding, naamlik die eer van Christus en die belange van Sy koninkryk. Dit staan bo alle twyfel dat die werke van so ‘n man nie kan sterf nie. Sy voetspore sal in die gemeentes wat hy bedien het nie maklik uitgewis word nie. Hy is op 24 Januarie 1942 oorlede. (Jaarboek 1943).