Burden, Andries Stephanus

Ds AS Burden

Gebore

22 Mei 1931

OORLEDE

18 Mrt. 1975

UNIVERSITEIT

BA (US)

gelegitimeer

1955

ORDEN

1956

STANDPLASE

Maitland (1956)

Krugersdorp-Wes (1958)

Strand-Noord (1963)

Waterval (1967)

Villieria (1971)

EMIRITEER

Ds Andries Stephanus Burden (22.5.1931-18.3.1975) wat as geliefde leraar van Villieria na ‘n jaarlange lyding aan kanker oorlede is, was ‘n seun van die distrik Vanrhynsdorp. Reeds as leerling op Nuwerus en student op Stellenbosch staan hy as ‘n toegewyde gelowige bekend. In 1948 slaag hy matriek, 1951 behaal hy die BA-graad en 1955 word hy tot die bediening toegelaat. Daarna bearbei hy die gemeentes Maitland (1956); Krugersdorp-Wes (1958); Strand-Noord (1963); Waterval (1967) en Villieria (1971) met kennelike seën en vrug. Sedert sy studentejare groei daar hy hom ‘n wye belangstelling in die sending- en evangelisasie-werksaamhede van ons Kerk, die vrugte waarvan later op die breë akker van internasionale geestelike veldtogte, soos by die Olimpiese Spele in Munchen (1972) en die S A Spele (1973); gepluk word. Sy lewe van toewyding in die diens van die Meester het ook vir andere tot besieling gedien en hulle tot nuwe oorgawe aangespoor. (Jaarboek 1976).