Buchner, Jan Adam

Ds JA Buchner

Gebore

27 Febr. 1849

OORLEDE

 30 Maart 1908

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1874

ORDEN

1875

STANDPLASE

1974 St. Stephens

1883 Tulbagh

EMIRITEER

Ds. J. A. Buchner.: Deze broeder aanvaardde zijne bediening in ‘t jaar 1874, en wel als leeraar van de gemeente St. Stephens, die onder zijne leiding zeer vooruit kwant en uit veel van hare schuld werd geholpen. In Nov.,1883 nam hij een beroep aan naar Tulbagh, alwaar hij arbeidde tot zijn overlijden, Maart 30, 1908. Innemend van aard, was hij zeer beminnelijk in den omgang en had deswegens ruimen toegang tot het hart zijner gemeente. Een ijveraar in de liefde en den arbeid voor Christus, zocht hij met veel gebed haar geestelijk heil. Menige ziel houdt zijn voorbeeld in dankbare herinnering. Ds. Buchner had den ouderdom van 60 jaren bereikt. (Jaarboek 1909/162)

Ds JA Buchner