Bruwer, Jan Louis Oosthuizen

 

Gebore

05 Febr. 1925

OORLEDE

21 Sept. 1996

UNIVERSITEIT

BA (US)

gelegitimeer

1951

ORDEN

1952

STANDPLASE

1952 Keetmanshoop

1957 Welwitschia

1961 Elim

1963 Stella

1966 Hartswater

1970 Schweizer-Reneke-Noord

1974 Senekal-De Rust

1977 Benoni-Benjamin

1981 Delareyville

EMIRITEER

1 Mei 1988

 

Jan Bruwer is op 5 Februarie 1925 op Williston gebore. Hy gaan ook daar skool en matrikuleer in 1943. Daama gaan by na Stellenbosch, verkry sy BA-graad en word in 1951 gelegitimeer.

Hy trou op 17 Desember 1954 met Ema, ‘n nooi Stumpfe van Keetmanshoop. Uit hierdie mooi huwelik is twee kinders gebore, naamlik Erna, ‘n navorser by die Randse Afrikaanse Universiteit, en Jean, ‘n kunsskilder.

In die loop van sy 37 jaar lange bediening het by nege gemeentes bedien. Hy word georden op Keetmanshoop op 6 September 1952, daama gaan by na Welwitchia (November 1957); Elim (Januarie 1961); Stella (September 1963); en Hartswater (Augustus 1966); Vandaar gaan by eers na Wes-Transvaal, Schweizer-Reneke-Noord (Februarie 1970); maak dan ‘n draai in die Vrystaat (Senekal De Rust, April 1974); die Rand (Benoni-Benjamin, Desember 1977) en dan weer na Wes-Transvaal, naamlik Delareyville (Maart 1981).

Hy aanvaar sy emeritaat op 1 Mei 1988. Hy moes vroeg aftree weens sy gesondheidstoestand. Die Bruwers gaan woon op Reebok (Klein-Brakrivier) waar hy ‘n goeie lewenskwaliteit geniet. Die dokters het egter reeds tien jaar gelede gediagnoseer dat hy vier hartomleidings sal moet ondergaan. Hy was nie daarvoor bereid nie. ‘n Groot hartaanval op 21 September 1996 het sy dood veroorsaak. Hy is uit die Hartenbos-gemeente begrawe.

Hy was ‘n man met ‘n besonder sterk persoonlikheid en vaste oortuigings. Hy het standpunt ingeneem vir sy volk en kultuur. Daarom het hy ook sterk leiding in die gemeenskap, in sy gemeentes en in die ringe gegee.

Hy is baie pligsgetrou in sy gemeentewerk en as persoon goed georganiseerd. Hy doen alles metodies. Hy is ‘n sterk prediker en soek nie eer vir homself nie, maar vir Christus. Hy is ‘n goeie eksegeet en berei goed voor. Met sy gemeentelede het hy goeie verhoudings. Hulle is lief vir hom, al is hy uitgesproke. Hy praat reguit, maar doen dit op so ‘n manier dat mense nie aanstoot neem nie. Dat hy onvoorwaardelik vir Christus, sy koninkryk en sy kerk gekies het, het niemand aan getwyfel nie. – (DJ Viljoen, na raadpleging met sy vrou, Erna, en ds. NJ Mostert.) (Jaarboek 19  ).