Broeder Cridland

 

Gebore

OORLEDE

13 Mrt. 1898

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

STANDPLASE

EMIRITEER

Hy is overleed op den 13den. Maart in Nyasaland, alwaar hij een getrouwe helper was in het Zendingwerk, en wegens zijne toegewijdheid en innige godsvrucht zeer geacht werd. Geen acht maanden tevoren was de Br. Jacobus du Toit, die ook met lust en toegewijdheid arbeidde en Eerw. T. Vlok in zijn werk behulpzaam was, door den dood aan dat deel van het zendingveld ontrukt geworden. (Jaarboek 1899/105)