Brits, Willem Marthinus

 

Gebore

27 Des, 1889

OORLEDE

Aug. 1971

UNIVERSITEIT

Sending Instituut

gelegitimeer

1919

ORDEN

1920

STANDPLASE

1920 Vredenburg

1920 Stofberg Gedenkskool

1960 Dosent Teologiese Skool Turfloop, Pietersburg

EMIRITEER

Ds. Willem Marthinus Brits is in 1919 op Wellington tot die bediening toegelaat en in 1920 in die Sending werkkring op Vredenburg bevestig. Kort daarna word hy dosent aan die Stofberg-Gedenkskool, waar hy vir byna veertig jaar werk, totdat die inrigting in 1960 in vier teologiese skole verdeel. Op Turfloop sit hy die werk nog twee jaar lank voort. Hy was ‘n seun van Philipstown, waar hy op 27 Desember 1889 gebore is. Voordat hy na die Sending-Instituut gegaan het, het hy ‘n rukkie in die Vrystaat onderwys gegee. Hy is in Augustus1971 in Johannesburg oorlede. „Deur sy volhardende studie, pligsgetroue arbeid en stille, besielende invloed het hierdie dienskneg van die Here ‘n sterk vormende invloed op die lewens en arbeid van ‘n paar geslagte Bantoe leraars en evangeliste gehad”. (Jaarboek 1972/537).