Brink, Philippus Albertus Myburgh * 1882

 

Gebore

26 Okt. 1882

OORLEDE

21 Jun. 1972

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1908

ORDEN

1909

STANDPLASE

Leipoldtville

1913 Hopefield

1927 Ladysmith (Natal)

1931 Porterville

EMIRITEER

1948

Ds. Philippus Albertus Myburgh Brink is op 21 Junie 1972 op Stilbaai oorlede waar hy die laaste jare van sy lang lewe deurgebring het. Hy is op 26 Oktober 1882 gebore en het sy skoolopleiding aan ‘n plaasskool in Rustenburg en daarna op Vryheid en Stellenbosch ontvang, voordat hy vir sy hoër en teologiese opleiding na die Victoria-Kollege en die Kweekskool gaan. In 1908 gelegitimeer, staan hy agtereenvolgens op Leipoldtville (1909); Hopefield (1913); Ladysmith (1927) Porterville (1931); In Natal dien hy die sinode eers as skriba en toe as moderator. Gedurende sy dienstyd op Porterville was hy onafgebroke ‘n lid van die Sinodale Sendingkommissie en hy het hom grootliks vir die Sending saak beywer. Nadat hy in 1948 sy emeritaat aanvaar het, neem hy nog veertig jaar lank in verskillende gemeentes waar, sodat die toegewyde dienskneg van die Here ʼn baie lang en vrugbare dagtaak gehad het. (Jaarboek 1973/464).