Brink, Marthinus Beyers * 1888

 

Gebore

13 Feb. 1888

OORLEDE

31 Aug. 1967

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1913

ORDEN

1915

STANDPLASE

1913 Daniëlskuil

1925 Sutherland

EMIRITEER

1950

Ds. Marthinus Beyers Brink is op 13 Februarie 1888 gebore en in 1913 gelegitimeer. Sy eerste gemeente was Daniëlskuil; in 1925 is hy na Sutherland beroep, waar hy tot 1950 gestaan het, toe hy sy emeritaat aanvaar het. Hy het pionierswerk in die Kalahari gedoen. Op breër terrein het hy in verskeie kommissies van die Ring van Tulbagh gedien, asook in die permanente sinodale kommissie vir die toelating van Kleurlingleraars. Op 31 Augustus 1967 is hy na ‘n lang en ernstige siekbed in die ouderdom van 79 jaar oorlede. (Jaarboek 1968).