Brink Daniel

 

Gebore

17 Febr. 1919

OORLEDE

27 Apr. 1992

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1946

ORDEN

1948

STANDPLASE

1948 Brandvlei

1950 Keetmanshoop

1954 Murraysburg

1958 Ysterplaat-Suid

1962 Uitenhage-Oos

1968 Garies

1970 Sekr. SKDB Oos- en Noordwes-Kaapland

1973 Predikant in Sinodale Diens:  Diens van Barmhartigheid, Oos-Kaapland

1976 Okiep

EMIRITEER

1984

Ds. Daniel Brink, (17 Febr. 1919 – 27 Apr. 1992); Ds. Danie Brink is op Malmesbury oorlede. Ds. Brink was 73 jaar oud. Hy was 35 jaar in die bediening in die Ned Geref. Kerk en het in agt gemeentes gedien, naamlik Brandvlei, Keetmanshoop, Murraysburg, Ysterplaat-Suid, Uitenhage-Oos, Garies en Okiep. Vanaf 14 September 1970 was hy sekretaris van die Sinodale Kommissie vir die diens van Barmhartigheid van die Oos-Kaapse Sinode. Hy het in 1984 sy emeritaat aanvaar en hom op Riebeek-Kasteel gaan vestig waar hy ten tyde van sy dood gewoon het. Ds. Brink laat sy vrou, Rita en vier seuns agter, van wie twee ook in die bediening is. Casper, die oudste, is ‘n onderwyser aan die Hoërskool Knysna, Francois is predikant in Koringberg, Danie is dosent in genetika aan die Universitiet van Stellenbosch en Ryk is dienspligkapelaan in die SA Vloot op Saldanha. Hy het voortreflike diens aan die kerk gelewer en veral baanbrekerswerk op die terrein van die Diens van Barmhartigheid in die Sinode van Oos-Kaapland gedoen. (Jaarboek 1985).