Brink, Christiaan Ludwig

 

Gebore

29 Des. 1891

OORLEDE

15 Sept. 1972

UNIVERSITEIT

Sending Instituut

gelegitimeer

1915

ORDEN

1919

STANDPLASE

Mkhoma

1923 Bethesda

1939 Witsieshoek

1941 Bethesda

EMIRITEER

1957

Ds. Christiaan Ludwig Brink, op 29 Desember 1891 op Calitzdorp gebore, het sy studie aan die ou Sending-Instituut voltooi. In 1915 tot die bediening toegelaat, doen hy ‘n tyd lank sendingwerk in Mosambiek. In 1919 word hy op Mkhoma in Njassaland bevestig. In 1923 gaan hy na Bethesda en in 1939 na Witsieshoek. Vanaf 1941 tot sy aftrede in 1957 bearbei hy en sy bekwame eggenote weer die uitgestrekte Noord-Transvaalse gemeente Bethesda en op kerklike sowel as op onderwysgebied bring hulle daar baie tot stand, soos dit onder meer uit die stigting van die tans nog bestaande normaalskool vir Bantoe-onderwysers blyk. Van 1942 tot 1952 dien hy die Transvaalse Bantoe-sinode as skriba en daarna tot 1956 as moderator. Na sy aftrede verrig hy nog op verskeie plekke hulpdiens. „Oom Kamang” was in ‘n wye kring geliefd en geag. Sowat vyf maande na die heengaan van sy gade, sterf hy op 15 September skielik in Johannesburg. (Jaarboek 1973/463).