Brink, Charles John

 

Gebore

20 Mrt. 1886

OORLEDE

29 Nov. 1944

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1914

ORDEN

1916

STANDPLASE

1916 Prieska (Hpr.)

1917 Portugees-Oos-Afrika

1920 Melmoth

EMIRITEER

Ds. Charles John Brink is op 20 Maart 1886 gebore. Sy teologiese opleiding het hy aan die Kweekskool te Stellenbosch ontvang alwaar aan die einde van 1914 gelegitimeer is. Op 11 November 1916 is hy as hulpprediker van die gemeente Prieska te Marydale georden in watter wyk hy werksaam was tot 1917 toe hy na Portugees-Oos-Afrika vertrek het in verband met die Sending van die Transvaalse Kerk. In 1920 het hy ʼn beroep na Melmoth aangeneem waar hy toe al ‘n jaar lank behulpsaam was. In hierdie gemeente het hy dan ook sy groot lewenstaak verrig. ‘n Uitstaande kenmerk van sy lewe was sy innige vroomheid en sy toegewyde arbeid as ware kruisgesant. Te Melmoth het hy as baanbreker ‘n reuse-werk gedoen. Dit is onmoontlik om hier die omstandighede te beskryf waaronder hy moes werk en wat hy alles moes verduur, maar nieteenstaande alles het hy getrou volhard met sy huisbesoek. Arm en ryk het hy besoek en sonder aansien van die persoon het hy gewaarsku en van Gods liefde vertel. Sy heengaan op 29 November 1944 was ‘n baie harde slag vir die gemeente met wie hy soveel lief en leed gedeel het. (Jaarboek 1945).