Brand, Constant Johannes Benjamin

 

Gebore

1 Mrt. 1913

OORLEDE

13 Jun. 1983

UNIVERSITEIT

Sending Instituut

gelegitimeer

1936

ORDEN

1937

STANDPLASE

1937 Pofadder

1940 Ebenezer (Vanrhynsdorp)

1944 Riebeek-Wes

1946 Darling

EMIRITEER

1978

Brand, Constant Johannes Benjamin (1 Mrt. 1913-13 Jun. 1983) wat ‘n ryklik geseënde bediening van meer as 40 jaar in vier Kaaplandse gemeentes van die Ned Geref. Sendingkerk gehad het, is na ‘n siekbed van sowat ‘n maand in die Tygerberg-Hospitaal naby Kaapstad oorlede. Hy is in die omgewing van Elandsbaai in die Sandveldse gemeente Redelinghuys gebore. Van die laerskool op Redelinghuys gaan hy na die hoërskool op Piketberg waar hy matrikuleer. Omdat hy op sy 18de verjaardag ‘n duidelike roeping tot die werk gekry het, gaan hy na Wellington om hom aan die Sendinginstituut vir die bediening in die Sendingkerk voor te berei en nadat hy die vereiste eksamen met lof afgelê het, word hy in Desember 1936 gelegitimeer. In April 1937 begin hy in die sendingwerkkring Pofadder arbei en na twee maande (12 Junie) word hy plegtig georden. In 1938 help hy daar met die stigting van die eerste “herberg” vir weeskinders en die volgende jaar kom daar ‘n kleiner een tot stand. In 1940 word daar op Pofadder ook ‘n nuwe kerk gebou, maar in Julie daardie jaar begin sy 4½ jarige dienstyd in die ou (oorspronklik Rynse) gemeente Ebenezer (Vanrhynsdorp) aan die Olifantsrivier. Hier reeds blyk sy besondere belangsstelling in die onderwys van die plattelandse kinders, van wie baie ouers destyds ongeletterd was, uit die oprigting onder sy geesdriftige en kundige leiding van drie skole. Van November 1944 staan hy in Riebeek-Wes waarvandaan hy in Mei 1946 as opvolger van eerw A H Stander, wat nagenoeg 33 jaar daar werksaam was, na Darling vertrek om self ook ruim 32 jaar daar met bekwaamheid en vrug voort te arbei, totdat hy op 6 Jul. 1978 die tuig neerlê en hy en sy eggenote hulle op Velddrif vestig. Sy werk op Darling was van onskatbare waarde veral op onderwysgebied. In sy tyd is daar elf skole opgerig, terwyl die aantal personeellede van vyf tot oor die 40 gestyg het. Sy verlange om nog steeds in die Meester se wingerd besig te wees, is vervul deurdat hy n sy aftrede in verskeie gemeentes in die omgewing van Velddrif hulpdiens kon verrig. (Jaarboek 1984)