Brand, Christiaan Van Huyssteen

Ds C van H Brand

Gebore

23 Augustus 1938

OORLEDE

7 November 2014

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1963

ORDEN

1964

STANDPLASE

1964 Gordonsbaai

1966 Paarl-Vallei

1970 Stellenbosch-Sentraal

1978 Fontainebleau

EMIRITEER

2000

Christiaan van Huyssteen Brand is op 23 Augustus 1938 op Worcester in die Boland gebore. Chrisjan, soos die studente hom op Stellenbosch noem, se pa is Johannes Daniël Jacobus Brand, ‘n boukontrakteur en boorIing van George. Sy ma is Johanna Petronella van Huyssteen wat by Aurora in die Sandveld grootword.

Hy word in die NG Moederkerk Worcester deur ds. JW Smalberger gedoop en lê onderleiding van ds. DCG Fourie belydenis van geloof af in die NG gemeente Worcester-Vallei. In 1944 word hy leerling van die Laerskool Worcester en in 1955 matrikuleer Christiaan aan die Hoërskool Worcester.

Christiaan word student op Stellenbosch en hy volg die BA-graad wat hom toegang verleen tot die Teologiese Seminarium op die walle van die Eersterivier. Hy neem aktief aan die studentelewe deel en dien in 1960-1961 in die CSV-bestuur op Stellenbosch. Hy is in 1962-1963 deel van die Studenteraad van die Universiteit op Stellenbosch en in 1963 die voorsitter. Voor sy legitimasie trou hy op 27 September 1963 met Engela Kriel, dogter van ds. FHJ Kriel van Standerton. Sy is ‘n maatskaplike werker wat haar man in verskeie gemeentes met liefde en deernis bystaan. Uit hulle huwelik is drie kinders gebore, ‘n seun en twee dogters.

Prop C van H Brand word einde 1963 gelegitimeer, dieselfde jaar waarin dit die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Stellenbosch word. ‘n Beroep kom na die NG gemeente Gordonsbaai waar hy op 15 Februarie 1964 met handoplegging in die gemeente ontvang en bevestig word.

Na ‘n besondere dienstyd word hy op 18 Maart 1966 leraar van die NG gemeente Paarl-Vallei waar hy as jong kollega diep spore onder die jeug trap. Hierna kom ‘n beroep na die NG Studentegemeente Stellenbosch-Sentraal waar hy op 29 Januarie 1970 ontvang en bevestig word. Hy staan bekend as ds. Chrisjan Brand en daar groei ‘n besondere verhouding tussen hom en sy kollegas wat met oorgawe die groot getalle studentelidmate bedien. Hier is ds. Chrisjan deel van ‘n gedugte span van vier leraars, ds. Ernst Lombaard, ds. Jan Hanekom en dr. Kosie Gericke.

Op 8 Januarie 1978 word ds. C van H Brand leraar van die NG gemeente Fontainebleau in Randburg, waar hy bly tot met sy emeritaat in 2000. Hierna help hy nog tot 2003 toe hy finaal die gemeente verlaat toe hy en Engela Kleinmond toe verhuis het. Hier sterf hy op 7 November 2014.

Die Gemeenskapskerk Fontainebleau onthou hierdie besondere mens en dominee as die groot reus van Fontainebleau in Randburg wat diep spore getrap het. Met sy roudiens op 14 November 2014 op Kleinmond word ‘n huldebrief deur Fontainebleau gestuur en voorgelees: “Chris Brand was van 1978 tot met sy aftrede in 2000 ‘n geliefde predikant in Fontainebleau Gemeenskapskerk in Randburg. Vra jy gemeentelede hoe hulle hom sou beskryf, kom woorde na vore soos: Kalm, rustig, wysheid met diepte. Pastor par excellence. Geestelike diepte, boeiend. ‘n Rolmodel en leier wat groot respek ontlok het. Hy was by uitstek iemand met ‘n hart vir ander se seer en swaar. Hy het versoenend geleef en het onversoendes oor grense heen by mekaar help uitkom. Sy besondere belangstelling in mense word veral onthou. Hy kon elke naam onthou en hy wou weet wat in mense se lewe aangaan, juis omdat hy omgegee het.

Sy uitstekende prediking is tot vandag toe in Fontainebleau se geheue ingeprent. Hy kon die titel van “goeie prediker” met waardigheid dra, want hy het ‘n gawe gehad om die Woord uit te lê. As passievolle prediker kon hy gelowiges voorstel aan ‘n Here wat begryp en heel maak. Een van sy oudkollegas onthou Chris Brand so: “Hy was iemand wat kos en wyn saam met vriende kon geniet, wat dankbaar was vir die seëninge en prestasies van sy gesin, wat die buitelug en -lewe geniet het. Hy het sy eie kwesbaarheid en verwonding met grasie gedra.” — Dr Gerdrie van der Merwe VDM