Bouwer, Johannes Daniel Jacobus

 

Gebore

22 Feb. 1928

OORLEDE

13 Feb. 1994

UNIVERSITEIT

BA (UP) BTh (US)

gelegitimeer

1962

ORDEN

1963

STANDPLASE

1963 Louwsburg

1969 Nelspruit

1974 Pietersburg-Oos

EMIRITEER

1992

Ds. Bouwer het in die distrik van Vredefort grootgeword en matrikuleer in 1954 op Parys. Aan die Universiteit van Pretoria behaal hy in 1958 ‘n BA-graad. Hiervandaan gaan hy na Stellenbosch waar hy die BTh in 1962 verwerf, en gelegitimeer word.

Dit is ook hier waar by Johanna Maria Malan ontmoet. Hulle trou op 13 Julie 1963, nadat by in die NG gemeente Louwsburg georden is. Hier dien by totdat by in 1969 ‘n beroep na Nelspruit aanvaar. Vanaf 12 Januarie 1974 bedien by die gemeente Pietersburg-Oos, waar by 20 jaar diens gelewer het.

Vir sy eggenote Johanna en kinders Heleen, Elsabe en Johan, kleinkinders, familie, vriende, kollegas en lidmate met wie hy deur die loop van baie jare bekend geraak het, was sy heengaan ‘n skok en ‘n groot verlies. Onverwags, want nadat by in April 1992 sy emeritaat aanvaar het, het by aktief gebly.

`Waar iemand doodgaan, skeur die lug, snak die uur na asem en dit sug: verby Hierdie woorde uit die digterpen van Lucas Malan (in sy bundel Edenboom); het op 13 Februarie 1994 aktueel geword vir die gesin van ds. Jan Bouwer toe hy kort nadat by van ‘n erediens teruggekom het, moeg gevoel, gaan le en nie weer van sy bed opgestaan het nie.

Hy was ‘n forse en daadkragtige mens met warme hartlikheid, wat sy eggenote wat jare reeds sieklik is, getrou bygestaan het.- Ds. Gerhard Bothma. (Jaarboek 1995/306).