Botha, Rudolf Phillip

 

Gebore

18 Jan. 1886

OORLEDE

26 Des. 1971

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1926

ORDEN

1927

STANDPLASE

1927 Soar

EMIRITEER

1967

Ds. RP Botha voormalige bekende en beminde leraar van die Sendinggemeente Soar, is op 26 Desember 1971 op Ladismith oorlede. Op 18 Januarie 1886 gebore, word hy in 1926 gelegitimeer en die jaar daarna op Soar bevestig, waar hy met groot toewyding en pligsgetrouheid tot sy uittrede in 1967 arbei. Hy het besonder baie vir die opheffing en die geestelike versorging van die Kleurlinggemeenskap op daardie ou sendingstasie gedoen en hom veral vir die bevordering van die onderwys beywer. In stilte het hy gewerk en sy roeping vervul terwyl dit dag was. (Jaarboek 1973/463)