Botha, Johannes Nicolaas

Ds JN Botha

Gebore

7 Des. 1915

OORLEDE

7 Feb. 2010

UNIVERSITEIT

MA (MW) (UP); BD (UP)

gelegitimeer

1942

ORDEN

1943

STANDPLASE

1943 Chibi

1945 Messina

1947 Paardekop

1950 Fordsburg

EMIRITEER

1976

Ds Job Botha (MA, BD) 7 Desember 1915 – 7 Februarie 2010

Johannes Nicolaas Botha is op 7 Desember 1915 op ‘n plaas in die distrik Middelburg in die ou Transvaal gebore. Sy ouers was gelowige mense, en sy eerste geestelike kennis ontvang hy van sy moeder, ‘n bekwame en toegewyde boervrou. Later is hy ‘n leerling aan die Hoërskool Ermelo, in die koshuis het die koshuisvader, Boetie Roux, ‘n diepgaande invloed op die jong Job se lewe gehad.

Job voel geroepe om predikant te word en studeer aan die Universiteit Pretoria. Hy speel in Tukkies se eerste rugbyspan en dien op die studenteraad. Hy vaar uitstekend in Klassieke Tale en is ‘n toegewyde ontleder van die Bybel. In sy voorstudie maak hy kennis met die maatskaplike toestande in Johannesburg en hy verwerf ‘n MA-graad in Maatskaplike Werk. Later is hy ‘n student aan die Fakulteit Teologie (Afd B) aan Tukkies, waar hy die BD-graad verwerf en aan die einde van 1942 as proponent gelegitimeer word.

Hy is beskikbaar vir die sending en word in die na-winter van 1943 bevestig as sendeling op Chibi in Mashonaland. In 1945 word hy leraar in die NG Gemeente Messina, waar sy bediening besondere inslag vind. In 1947 aanvaar hy ‘n beroep na die NG Gemeente Paardekop en in 1950 na die NG Gemeente Fordsburg in Johannesburg. Laasgenoemde gemeente bedien hy 25 jaar lank.

Dinese Kocks skryf: “Dit was ‘n gelukkige tydperk in sy lewe, waar hy as toegewyde dominee meer belangstel in huisbesoek as in rings- en sinodale vergaderings. In die kwarteeu daar doen hy uitstekende werk en hy bereik baie mense in die Goudstad wat andersins verlore sou gaan.”

Ds Job Botha was ‘n streng dog gevoelvolle mens, maar sy huwelik bly later in die slag. Hy verwerk die egskeiding moeilik, aanvaar vervroegde emeritaat en verhuis op 4 Januarie 1976 na St Michael’s-on-Sea. Toe Job se gesondheid begin verswak, verhuis hy na Durban om in dieselfde woonstelblok as sy suster te gaan woon. Hier raak hy twaalf jaar lank betrokke as geestelike leier van Inanda se Church of Jesus Christ. En hier stel hy sy preke beskikbaar aan ‘n vigslyer, Rose Shange; sy versorg ‘n groep vigslyers en begelei hulle ook geestelik. Job het nooit opgehou omsien na die geestelike en tydelike behoeftes van hulpbehoewendes nie.

Toe hy ernstig siek word, verhuis hy na die Unitaspark-versorgingsoord in Vereeniging, waar hy tot met sy dood op 7 Februarie 2010 sou woon. In sy laaste drie lewensjare word hy getrou bygestaan en versorg deur die leraarspaar, Frans en Denise Kocks. Tot kort voor sy dood het hy vir Rose Shange preke geskryf en laat pos.

Job Botha sterf as toegewyde dienskneg en word in die Mt Edgecombe-begraafplaas ter ruste gelê. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2014/382).