Botha, Johannes Francois

Ds JF Botha

Gebore

10 Des. 1866

OORLEDE

9 Aug. 1945

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1890

ORDEN

1891

STANDPLASE

1891 Barrydale

1893 Uniondale

1899 Richmond

1903 Demissie

1905 Potchefstroom

1908 Jeppestown

1912 Tarkastad

1918 Wellington

1925 Molteno

EMIRITEER

1935

Ds. Johannes Francois Botha is op die plaas Rietfontein in die distrik Cradock op 10 Desember 1866 gebore. Na sy skoolopleiding te Cradock is hy na Stellenbosch. Sy Kweekskool-kursus het hy in 1890 voltooi en in 1891 is hy in sy eerste gemeente, Barrydale, georden en bevestig. In 1893 is hy na Uniondale en in 1899 na Richmond. In die jaar 1903 is hy weg van Richmond en toe was hy vir ‘n kort tydjie sekretaris van die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap. Hy was die eerste predikant van ons Kerk wat daardie betrekking beklee het. In 1905 het hy as tweede predikant Potchefstroom gegaan en na drie jaar is hy na Jeppestown. In 1912 het hy weer teruggekom na dic Kaapse Kerk en wel na Tarkastad. Ook Wellington het hy vir 7 jaar bedien toe hy in 1925 na Molteno is waar hy in 1935 sy emeritaat aangevra het. Die Kerk het sy veelsydige gawes geken en daarom is hy ook op meer as een kommissie gebruik. In Transvaal, soos later in die Kaapse Kerk, was hy lid van die Raad van die Kerke. In Transvaal het hy ook die kommissie van die Abraham Kriel-kinderhuis gedien en as skriba van die Arbeidskolonie-Kommissie het hy veel te doen gehad met die stigting van De Lagersdrift. In die Kaapse Kerk het hy ook gedien op die Algemene Sendingkommissie en die Kuratorium van die Kweekskool sowel as op die van die Sending-Instituut. Hy was ‘n toegewyde dienskneg van die Here en ‘n uitstaande prediker. Na sy emeritaat het hy hom metterwoon in sy geboorteplek gevestig waar hy op 9 Augustus 1945 oorlede is. (Jaarboek 1946).