Botha, Johan George

Ds JG Botha

Gebore

3 Apr. 1883

OORLEDE

15 Okt. 1952

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1907

ORDEN

1912

STANDPLASE

Stigter van ons Soedan-Sending, Soedan

EMIRITEER

1936

Eerw. Johan George Botha in 1907 gelegitimeer en in 1912 georden. Hy het belangrike baanbrekerswerk as stigter van die Soedansending verrig. Na 24 jaar van aktiewe sending het hy in 1936 afgetree. Nadat hy die veld verlaat het, het hy as huisvader van die Sending-Instituut feitlik tot aan die einde van sy lewe nog baie nuttige werk gedoen. Hy is op 15 Oktober 1952 te Wellington oorlede. (Jaarboek 1953).