Botha, Johan Floris * 1928

 

Gebore

13 Aug. 1928

OORLEDE

09 Okt. 2000

UNIVERSITEIT

BA, BA Hons, MTh, D.Th.

gelegitimeer

1952

ORDEN

1953

STANDPLASE

1953 Die Strand

1956 Sendingkerk: Nyanje NR

1965 Potchefstroom – Die Bult

1971 Berg-en-Dal

EMIRITEER

1982

Floris Botha het die besondere onderskeiding in sy lewe gehad dat hy beide sendeling in Zambië en ook studenteleraar by die Potchefstroomse gemeente, Die Bult, was. Net ʼn besondere man kon twee uiterstes in die bediening met sukses behartig.

Ds. Botha is op 13 Augustus 1928 op Koster in die Wes-Transvaal gebore waar sy pa, mnr. NF Botha, ‘n bankbestuurder was. Sy pa is na Brandfort verplaas en Floris het sy hele skoolloopbaan op die dorp voltooi. Hy was in die Laerskool Brandfort van 1937 tot 1939 en in die hoërskool van 1940 tot 1944. Hy was ‘n baie talentvolle seun en het verskeie onderskeidings behaal. Hy was ook ‘n goeie klavier- en vioolspeler.

Geïnspireer deur sy ouers, het hy aan die Potchefstroomse Universiteit die grade BA en BA-Honneurs behaal. Daarna is hy na die Kweekskool op Stellenbosch om BTh en MTh te studeer. Sy BTh-skripsie was getiteld: “Sensus Divinatus in Skrif, Teologie en Lewe-religie.” Op universiteit was hy ‘n kranige tennisspeler en kaptein van die eerste tennisspan op Potchefstroom.

Sy bediening het na sy legitimasie in 1952 begin toe hy ‘n beroep na die Moedergemeente in die Strand ontvang het waar hy op 21 Maart 1953 georden en bevestig is. Hy het daarna ‘n beroep na die gemeente Nyanje van die Dutch Reformed Church in Zambië aanvaar en is op 29 April 1956 daar bevestig. Hy het ook die sendingstasies Tamanda en Madzimoyo bearbei. Ds. Botha het ‘n gawe vir die aanleer van tale gehad en kon vinnig die Nyanje-taal praat.

In 1964 het hy demissie ontvang vir verdere studie. Hy het aan sy doktorale studies in Amsterdam, Nederland, gewerk, en het in 1965 teruggekeer toe hy as studenteleraar na Die Bult-gemeente beroep is. In hierdie tyd het hy sy studies voortgesit en in 1973 aan die Universiteit van Stellenbosch gepromoveer met ‘n proefskrif oor: “Die leer van die verwerping van ewigheid in die Dordtse Leerreëls, met toepassing op die Skrif bewys en die Gravamen van Brouwer op die Sinode van Sneek.” Sy promotor was prof FJM Potgieter.

Na sy studies is hy as studenteleraar beroep. Dr Botha was baie geliefd onder die studente en het soms tot laat in die nag gesprekke met hulle gevoer. Op 20 Maart 1971 het hulle na die Berg-en-Dal-gemeente in Bloemfontein verskuif waar hy vir elf jaar gewerk het.

Floris Botha is op 7 Februarie 1952 in die huwelik bevestig met Hester Dirkina (Vicky) van Niekerk. Uit die huwelik is ses kinders gebore: Johan Nicolaas (1953); Dirk Samuel (1955); Nicolaas Francois (1958); Johan Floris (1961); Wikus Rudolph (1962) en Anna Hester (1966).

Hy het op 20 Junie 1982 emeritaat aanvaar weens gesondheidsredes. Hy was toe reeds vir 26 jaar lank ‘n Parkinson’s lyer. Na sy aftrede het dr Botha en sy vrou in hulle huis in Bloemfontein gewoon totdat hulle in 1997 in die Serenitas-aftreeoord gaan woon het. In hierdie tyd het hy steeds hospitaal-pastoraat gedoen en selfs tot drie jaar voor sy dood nog tennis gespeel. Later moes hy egter met ‘n loopraam loop en moes hy ook operasies ondergaan. Op 9 Desember 2000 het hy ‘n beroerte-aanval gekry en gesterf.

Floris was ‘n man wat baie moeite gedoen het om Skrifgetrou te preek. Hy was ‘n wonderlike gesinsman en het ‘n uitstaande sin vir humor gehad. Sy musiektalent, saam met sy ywer vir die Here, sal nog lank onthou word. – Dirk Viljoen, aan die hand van sy biografiese vorm wat hy op 1 Mei 1997 ingevul het, en ‘n gesprek met sy eggenote Vicky. (Jaarboek 2001/334).