Botha, Ismael

 

Gebore

1887

OORLEDE

19 Febr. 1945

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1912

ORDEN

1916

STANDPLASE

Masjonaland

EMIRITEER

Eerw. Ismael Botha is gebore in die jaar 1887 en hy het sy teologiese opleiding aan die Instituut te Wellington ontvang. Aan die einde van 1912 is hy as sendeling toegelaat. Die jaar daarop het hy na Mashonaland vertrek om hom aan buitelandse sendingwerk te wy. Hy was een van die eerste sendelinge in Mashonaland. Eers was hy superintendent van die Melaatse-Gestig op Morgenster. Daarna het hy vir ses jaar op Fort Victoria waargeneem toe hy in 1924 die stasie Pamushana oorgeneem het. Hier het hy vir 17 jaar lank met onvermoeide ywer gearbei en die werk op vaste voet gebring. Daarna is hy na Alheit verskuiwe waar hy vir 2½ jaar met alle kraginspanning besig was tot sy gesondheid ingegee het. Gedurende sy 32 jarige bediening het hy meermale as raadskommissielid en vir ʼn aantal jare ook as tesourier gedien. Hy het ‘n helder inen deursig in sake gehad en kon dusbaie doen in verband met die organisasies vir die bearbeiding en ontwikkeling van die buiteposte. Hy was streng regverdig en getrou in al sy handelinge. Die belange van die koninkryk van die Here was by hom hoofsaak en daarvoor het hy gely en gestry. Hy is op 19 Februarie 1945 oorlede. (Jaarboek 1945).