Botha, Hendrik

Ds H Botha

Gebore

7 Jun. 1904

OORLEDE

Jul. 1962

UNIVERSITEIT

M.Th., B.Educ. (US)

gelegitimeer

1935

ORDEN

1937

STANDPLASE

1935 Direkteur: Daisyfield-Weeshuis

1945 Gwelo

1950 Fauresmith

EMIRITEER

Ds. Hendrik Botha is op 7 Junie 1904 op Sterkstroom gebore, en het sy teologiese opleiding op Stellenhosch ontvang, waar hy in 1935 gelegitimeer is. Hy het, behalwe ‘n graad in die opvoedkunde, ook ʼn graad in Princeton (Amerika) ontvang. Van 1935 tot 1945 was direkteur van die Daisyfield-Weeshuis, wat deur sy vader gestig is, en het daarna die gemeentes Gwelo en Fauresmith bedien. In Rhodesië het hy ’n leidende rol in die Afrikaanse samelewing gespeel, en in die Vrystaat het hy op verskeie sinodale kommissies gedien. Hy is op Julie 1962 op 58-jarige leeftyd skielik oodede. (Jaarboek 1963).