Botha, Frederik Johannes

Ds FJ Botha

Gebore

1 Apr. 1930

OORLEDE

5 Jul. 1985

UNIVERSITEIT

D.Th. (UP)

gelegitimeer

1953

ORDEN

1954

STANDPLASE

1954 Breyten

1957 Townsview

1963 Fakulteit Teologie – UP

Fakulteit Teologie – UNISA

1976 Fakulteit Teologie – UP

EMERITEER

Prof Dr Frederik Johannes (Frikkie) Botha; bekende en hoogs bekwame Nuwe Testamentikus van die Teologiese Fakulteit (Afd B) van die Universiteit van Pretoria en ‘n man wat ook in die breër kerklike lewe ‘n aktiewe rol gespeel het, se dood na ‘n lang tyd van siekte en op ‘n betreklik vroeë leeftyd, was vir die genoemde fakulteit, sowel as vir die NG Kerk in die algemeen, ‘n groot verlies. Hy was lank lid en met sy dood ook skriba van die Algemene Sinode se Kommissie vir Bybelvertaling en -verklaring en het veral as een van die eindvertalers met die vertaling van die Nuwe Testament ‘n belangrike bydrae tot die NAB gelewer. Hy matrikuleer op sy geboorteplek, Krugersdorp, en studeer daarna aan UP af. In 1953 tot die bediening toegelaat, word hy op 22 Mei 1954 met oplegging van hande as leraar van Breyton op die Oos-Transvaalse Hoëveld bevestig. Na ongeveer drie jaar vertrek hy na Townsview in Johannesburg (November 1957); In 1963 word hy lektor en twee jaar later, toe hy ook sy doktorsgraad aan UP verwerf, professor in die Nuwe Testamentiese vakke aan die Teologiese Fakulteit van Unisa, voordat hy in Februarie 1976 as senior lektor in dieselfde departement van die Teologiese Fakulteit van UP diens aanvaar. ‘n Korte sewe maande daarna begin sy dienstyd as hoogleraar daar. Hy het in 1965 aan UP gepromoveer met ‘n proefskrif oor “Die Kerk in die Openbaring van Johannes”. Hy het in die sinodale Regskommissie en Kerkordekommissie ook gedien. (Jaarboek 1986).