Botha, Frans Johannes

Ds FJ Botha

Gebore

23 Des. 1903

OORLEDE

27 Des. 1990

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1930

ORDEN

1931

STANDPLASE

1931 Kenhardt

1945 Clocolan

EMIRITEER

1966

Frans Johannes Botha is in Pietersburg-distrik gebore en het sy skoolopleiding op Reddersburg gehad. Daarna het hy aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer waar by sy Kweekskoolstudies voltooi het en in 1930 gelegitimeer is.

In 1931 is by in sy eerste gemeente, Kenhardt, georden. In daardie jaar, op 8 Augustus 1931, is by op Petrusburg getroud met Elizabeth Margaretha Griesel van die buurplaas.

Hulle het vir 14 jaar in Kenhardt gearbei en is in 1945 na Clocolan waar hulle tot in 1966 was. In hierdie twee gemeentes het hulle baie liefde gegee en ook baie liefde en agting ontvang. Ds. Botha se gesondheid het later ingegee. Hy moes toe demissie aanvaar weens swak gesondheid. Die Here het hom egter vir nog ‘n groot taak bestem.

Nadat by met groot seën en vrug gewerk het in Kenhardt (Kaapse Kerk) en Clocolan (OVS-Kerk) en ook in belangrike kommissies gedien het (vir verskeie jare was by voorsitter van die Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid in die OVS); het die Here hom kosbaar gebruik in tien gemeentes.

Pas na sy aftrede het Kenhardt, sy eerste gemeente, hom gevra om te kom help. Daarna het hulle gearbei in Luwna, Petrusburg, Edenburg, Smithfield, Reddersburg, Marquard, Parys en Dewetsdorp. Die laaste arbeidsveld was in Bloemfontein-Wes waar ds. Botha gevra is om Aandrus te bedien. Van 1974 tot 1980 het hy hier geseënde werk gedoen totdat hy op 77 jaar finaal die tuig neergelê het.

Vir die Bothas is drie kinders gebore – Magdalena Brown, dr Johannes Botha en die laatlammetjie, Betsie. Ds. Botha was geestelik ‘n sterk mens. Sy kanselbediening was gekenmerk deur ‘n gloed van erns, oortuiging en Skrifgebondenheid, altyd getrou aan die leer van sy kerk. Sy lewe het die duidelike getuienis gedra van ‘n geroepe dienskneg van die Here. Dit was hy tot op die end. ‘n Paar dae voor sy dood het by vir my gesê: “Johan, moet jou nie oor my bekommer nie, my saak is reg met die Here, ek het volkome vrede”. Na my laaste gebed vir hom, het by my en my gesin in ‘n onvergeetlike gebed aan die Here opgedra.

Wat voorreg om so ‘n profeet van God as vriend te kon ken. Hy sal onthou word as die man met die vyf groot liefdes: bo alles sy liefde vir sy Here en Leidsman. Daarnaas sy tere liefde vir sy eggenote en kinders. Dan sy liefde vir sy kerk soos hy dit bewys het in sy onvermoeide ywer in elke gemeente en sinode. En dan nog twee besondere liefdes: vir die Noordweste – die Boesmanland – waar by begin het, en vir die Vrystaat waar hy afgesluit het.

Hy sal ook onthou word vir sy minsaamheid en opregte vriendskap, vir sy besondere vermoë om ‘n vergadering te lei, vir die gawe om ‘n krisis te ontlont en vir sy heelhartige betrokkenheid en liefde vir diegene wat by as pastor moes bedien.

Op Donderdag, 27 Desember 1990, op die rype leeftyd van 87 jaar, is Frans Johannes Botha tot hoër diens geroep. Sy skoonseun, prof Eddie Brown, het ‘n treffende roudiens gehou met Ps. 116:7 as teks. – Johan de Waal, Bloemfontein-Wes. (Jaarboek 1992/288).