Botha, Daniel Stephanus * 1888

 

Gebore

11 Jul. 1888

OORLEDE

14 Sept. 1947

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1916

ORDEN

1917

STANDPLASE

1917 Caledon (Hpr.)

1918 Greyton

EMIRITEER

1942

Ds. Daniel Stephanus Botha is te Rawsonville op 11 Julie 1888 gebore. Sy skoolopleiding het hy aldaar en te Wellington ontvang waarna hy na Stellenbosch is vir sy admissie. Sy teologiese kursus aan die Kweekskool het hy aan die einde van 1916 voltooi. Aan die begin van 1917 is hy na Caledon waar hy op 19 Mei as hulpprediker, met standplaas Greyton, georden is. Toe Greyton in 1918 ‘n selfstandige gemeente geword het, is hy daar beroep en op 18 September as die eerste predikant bevestig. Hoewel hy elders beroep is, het hy die gemeente bedien tot hy sy emeritaat in 1942 aanvaar het. Sy hele bediening was gekenmerk deur nederige diensbaarheid en opregte pligsgetrouheid. As toegewyde Christen was dit sy hoogste strewe om sy Meester te dien en in die gemeente te arbei tot heil van siele. Die agting en liefde van sy gemeente is dan ook daarin bewys dat die gemeente by die begrafnis te Rawsonville in groot getalle teenwoordig was, die Kerkraad hom na die graf gedra waar hy as die koster van Greyton waargeneem het. ‘n Getroue dienskneg met ‘n godvrugtige lewe het op 14 September 1947 die tyd met die ewigheid verwissel. (Jaarboek 1948)