Botha, Attie

Ds A Botha

Gebore

23 Jul. 1924

OORLEDE

12 Mrt. 1990

UNIVERSITEIT

B.D. (U.P.); B.A. Hons. (U.S.A.)

gelegitimeer

1948

ORDEN

1949

STANDPLASE

1949 Niekerkshoop

1957 Bloemhof

1963 Oor-die-Vaal

1966 Pierneef

1978 PSD, Diens van Barmhartigheid, N.Tvl.

EMIRITEER

Jul. 1981

Ds. Attie Botha (23 Jul. 1924 – 12 Mrt. 1990)

Hy is aan die einde van 1948 gelegitimeer en is op 26 Maart 1949 te Niekerkshoop georden. In Junie 1956 ontvang hy eervolle ontslag en onderneem verdere studie. In 1957 sit hy sy bediening voort in die gemeente Bloemhof en vanaf 1963 in Oor-die-Vaal. Vanaf 13 Augustus1966 bedien hy die gemeente Pierneef in Pretoria. Hy het in 1978 die pos Sekretaris vir die Diens van Barmhartigheid in Noord- en Oos-Transvaal aanvaar, en het in Julie 1981 weens gesondheidsredes geëmeriteer. Aangesien hy nog in staat was om werk met minder verantwoordelikhede te verrig, was hy hierna by die Sinodale Pensioenfonds van Transvaal werksaam. Hy is op 12 Maart 1990 oorlede. (Jaarboek 1991/284).