Botha, Antonie Michael

 

Gebore

22 Mei 1909

OORLEDE

17 Des. 1984

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1935

ORDEN

1936

STANDPLASE

1936 Hopetown (Hpr.)

1938 Olifantsrivier (Hpr.)

1938 Lutzville

1943 Griekwastad

1946 Darling

1951 Sutherland

1960 Willowmore

EMIRITEER

1975

Ds. Antonie Michael (Gallie) Botha (22 Mei 1909 – 17 Des. 1984); wat ‘n lang en eervolle bediening in verskeie Kaaplandse gemeentes gehad het, het na ‘n swaar lyding heengegaan op Robertson waar hy en sy eggenote na sy aftrede woonagtig was. In die distrik Philipstown gebore, is hy eers in plaasskole en toe op Strydenburg waar hy die Junior Sertifikaat behaal. Hy matrikuleer aan die Hoër Seunskool op Stellenbosch en verwerf einde 1930 na die BA-graad aan die universiteit aldaar. Terwyl hy die jaar daarop die MA-kursusin sielkunde volg, tree hy ook as hulplektor in die vak op. In 1932 gaan hy Kweekskool toe en kry hy sy meestersgraad. Later skryf hy vir BD in, terwyl hy ook die kursusvir MA in wysbegeerte volg, dog ernstige siekte – eers sinkingskoors, toe slangbyt en daarna arseenvergiftiging – belemmer sy studie. Die struikelblokke wakker egter net sy roepingsbewustheid aan en hy wy hom opnuut en onverdeeld aan die Meester se diens. Nadat hy einde 1935 gelegitimeer is, werk hy as hulpprediker in Hopetown (georden 25 Jul. 1936) en in Olifantsrivier (Junie 1937); voordat hy in Februarie 1938 Lutzville se eerste predikant word. Van einde Julie 1943 af bedien hy drie jaar lank Griekwastad met kennelike vrug en sedert Augustus1946 dra hy met die beskeidenheid en minsaamheid wat so eie aan hom was, die herderstaf in Darling naby Kaapstad. Op sy aansporing besluit die kerkraad hier om met die hou van wyksbidure te begin en met sy vertrek pleit hy ook vir die gemeentebiduur wat met die steun van die Christelike Strewers tot stand gekom het. Vroeg Augustus1951 word hy op moontlik die koudste dorp in ons land, Sutherland, bevestig. Hier word daar in sy tyd ‘n nuwe pastorie en ‘n doelmatige kerkkantoor op de kerkterrein opgerig, terwyl die kerkgebou deeglik herstel en die kerksaal vergroot word. Verder vier die gemeente in Februarie 1955 sy eeufees op luisterryke wyse. Na meer as agt jaar op die Roggeveld, vertrek hy na die warmer Willowmore en daar werk hy saam met verskeie mededelaars 15 jaar moedig voort totdat hy op 28 Febr. 1975 geëmeriteer word. Ds. S J (Fanie) Botha wat in 1972 as leraar van Niekerkshoop afgetree het, was sy ouer broer. (Jaarboek 1986)