Botha, Andries Johannes

 

Gebore

8 Aug. 1937

OORLEDE

17 Jan. 1940

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1908

ORDEN

1915

STANDPLASE

Daisyfield

EMIRITEER

1936

Eerw. Andries Johannes Botha (L. 1908); Daisyfield 1908, Daisyfield-weeshuis, Suid-Rhodesië; emeritus1936: obiit 17 Jan. 1940. (Jaarboek 1941).