Bosman, Matthias Jacobus

 

Gebore

12 Nov. 1877

OORLEDE

15 Febr. 1934

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1907

ORDEN

1908

STANDPLASE

De Aar

1913 Montagu

1916 Caledon (Hpr.)

1925 Vanrhynsdorp

1926 Beaufort-Wes

EMIRITEER

Eerw. Matthias Jacobus Bosman is op 12 November 1877 op Belfast in Transvaal gebore. Hy het sy opleiding tot die evangeliebediening aan die Instituut op Wellington ontvang en is in 1907 as sendeling toegelaat. Sy eerste gemeente was De Aar (1908) en die volgende Montagu (1913); Van 1916 tot 1925 was hy as hulpprediker van die moedergemeente Caledon op Hermanus werksaam. Daarna het hy tydelik op Vanrhynsdorp en Beaufort-Wes gearbei en sy laaste standplaas was Grabouw (1927-1932); Orals het hy met toewyding en seën gearbei. Deur ʼn gevaarlike ongesteldheid aangetas, was hy genoodsaak sy diens te staak en op 15 Februarie 1934 is hy na ʼn smartvolle lyding verlos en sy ewige rus ingegaan.  (Jaarboek 1935).