Bosman, Johannes Stephanus

Ds JS Bosman

Gebore

3 Mei 1887

OORLEDE

24 Des. 1953

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1921

ORDEN

1922

STANDPLASE

1922 Piet Retief

1926 Edenville

1928 Kroonstad-Noord

EMIRITEER

1950

Ds. Johannes Stephanus Bosman is in 1921 gelegitimeer en in 1922 as leraar van Piet Retief bevestig. Vandaar is hy na Edenville in 1926 en vanaf 1928 het hy as leraar van Kroonstad-Noord diens gedoen totdat hy in 1950 sy emeritaat aanvaar het. Die nuwe pastorie en die klipkerkgebou in sy laaste gemeente is daar as blywende monumente van sy ywer en toegewydheid aan sy taak. Hy is gedurende Desember 1953 oorlede. (Jaarboek 1955).