Bosman, Izak Daniel Wilhelm

 

Gebore

1 Mei 1941

OORLEDE

13 Aug. 2012

UNIVERSITEIT

BA, BTh, US

gelegitimeer

1981

ORDEN

1982

STANDPLASE

1982 Uitenhage

1985 Retief (Despatch)

EMIRITEER

2000

Izak Daniël Wilhelm Bosman is op 1 Mei 1941 in Port Elizabeth as die oudste van drie kinders gebore. Hy is vernoem na sy oupa, IDW Bosman, wat aanvanklik boer, maar nà. ‘n groot droogte sy plaas verloor en as ploegbaas by die SAS & H in Uitenhage werk. Danie se ouers is Jan Petrus Bosman en Johanna Elizabeth Slabbert. Pa Jan werk – net soos sy vader — by die SAS & H op Despatch en is later kraandrywer by die hawe in Port Elizabeth. Danie se moeder is ‘n bekwame klerk en boekhoudster wat haar kinders met liefde opvoed.

Danie begin sy skoolopleiding in 1947 aan die Laerskool Susanna Fourie op Despatch, en met hulle vertrek na die Baai is hy van 1949 tot 1954 ‘n leerling aan die Laerskool Dr Viljoen in Port Elizabeth. Hierna is hy na ‘n hoërskool in Port Elizabeth, waar hy in 1956 – op aandrang van sy vader die skool verlaat en net soos sy oupa en vader by die SAS & H gaan werk. Eers as vakleerling-elektrisiën en later as klerk. Op skool was hy baie sportief en hy blink uit in krieket en rugby. ‘n Klompie jare later ontmoet hy sy vrou, Estelle Kinghorn, met wie hy op 22 Desember 1962 trou.

Hy word verplaas na Bariestasie – tussen Uitenhage en Steytlerville en doen ook afloswerk op Naauwpoort, Mount Steward en Rosmead. In 1968 word hy senior klerk te Donnybrook in Natal — waar hy in 1970, met die geboorte van hulle derde kind, tot bekering kom. Hierna begin hy sendingwerk onder die Zoeloes doen, onder meer in die tronk in Umzimkulu — waar ‘n swart gevangene hom vra hoekom hy nie ‘n predikant word nie.

In 1974 behaal hy matriek by Sukses Kollege en in 1975 skryf hy in vir BA (Admissie) aan die Universiteit van Port Elizabeth. In 1978 gaan hy na die Universiteit Stellenbosch, waar hy ‘n BTh-graad verwerf en aan die einde van 1981 as proponent gelegitimeer word. Hy ontvang vyf beroepe – as sendeling na Wellington, en as leraar na die NG Moederkerk op Uitenhage, die gemeentes Uitenhage-Noord, Eshowe en Valhalla.

Op 18 Februarie 1982 word hy met handoplegging op Uitenhage bevestig, waar die egpaar die Here met oorgawe dien. Hierna loop ds Danie Bosman se pad na die NG Gemeente Retief op Despatch – waar hy op 23 November 1985 die herderstaf op neem in dieselfde dorp waar hy in 1947 sy skoolloopbaan begin het. Hy begin ‘n koffiekroeg in die Ring van Uitenhage en leef intens met sy gemeentelede saam. Sy bediening word gekenmerk deur gereelde huisbesoek.

Na ‘n tydperk van sporadiese uitbranding en spanning word emeritaat op 20 Mei 2000 aan ds Danie Bosman verleen. Hy herstel egter so goed dat hy later leraar word in die NG Gemeente Gravelotte in Limpopo. Daar werk hy tot in die laatsomer van 2002 en hy tree op Astonbaai af.

Maar weer tree hy aan – wanneer hy op 2 November 2003 pastorale hulp word in twee gemeentes: Bothasrus (Despatch) en Steytlerville. Hy werk die middelste twee weke van elke maand op Steytlerville en die res van die tyd in die stad. Hy beklee die pos byna ‘n dekade lank en beleef die weelde van die platteland ên die stad.

In 2008 beleef die gesin ‘n krisis, toe hulle seun, Dawid Pieter Bosman, aan ‘n bloeiende maagseer sterf. Aan die begin van 2012 is Danie in ‘n fratsongeluk by sy huis – waar hy sy rug ernstig beseer en daar allerlei komplikasies intree wat sy gesondheid finaal knak.

Ds Danie Bosman sterf op 13 Augustus 2012 en ‘n gedenkdiens word op 17 Augustus 2012 in die NG Gemeente Bothasrus op Despatch gehou. Hy word oorleef deur sy vrou, Estelle, en twee kinders – dr Jan Bosman en Ilse Janse van Rensburg.

Estelle skryf: “Danie het groot empatie met gemeentelede gehad, en sy gereelde kontak met sy mense het sy bediening versterk. Hy het sy beroep as predikant met ywer en geloof aangepak.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM (Jaarboek 2014/381)