Bosman Daniel

Ds D Bosman

Gebore

26 Sept. 1857

OORLEDE

3 Apr. 1930

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1883

ORDEN

1884

STANDPLASE

1884 Willowmore

1888 Mosselbaai

1895 Nieuwe Kerk (Kaapstad)

1899 Boshof

1904 Durbanville

EMIRITEER

1928

Ds. Daniel Bosman werd 26 September 1857 te Wellington gebore en het, nadat Hy sy eerste onderwys in die bekende Blaauwvallei-skool ontvang en sy voorbereidende studie aan die ou Stellenboschse Kollege deurgemaak het, sy teologiese kursus in 1883 uit ons Seminarie voltooi. Hy het agtereenvolgens die volgende gemeentes bedien: Willowmore (1884 – 1888); Mosselbaai (1888-1895); Nieuwe Kerk, Kaapstad, as tweede leraar (1895-1899); Boshof (1899-1904); Durbanville (1904-1928); sodat sy bediening hom oor 44 jaar uitgestrek het. In al hierdie gemeentes het hy op waardige wyse en met toewyding en nougesetheid gearbei. Gepaar aan ʼn minsame geaardheid, het hy ook ‘n ernstige lewensopvatting gehad, wat in sy prediking kragtige uitdrukking gevind het. Aan sy kansel arbeid was deeglikheid van inhoud met sierlikheid van vorm verbind. Buite sy gemeentelike arbeid het die Kerk ook sy waarde geken, wat o.a. daaruit blyk dat hy jare lank die nougesette Scriba van die Ring van Kaapstad en lid van Curatorium van die Sending-Instituut op Wellington en van die Algemene Sendingkommissie was, terwyl hy, veral gedurende die laaste jare van sy lewe, die siel was van die Kaapstadse Kindersendinghuis, waarvan daar ʼn takinrigting op Durbanville is. Nadat hy in 1928 weens klimmende jare sy emeritaat aanvaar het, het hy hom op Bellville ter woon neergesit, en daar is hy op 3 April 1930 sy ewige rus ingegaan. (Jaarboek 1931).