Boshoff, Zacharias Cornelius Prinsloo

 

Gebore

13 Apr. 1936

OORLEDE

21 Jun. 2010

UNIVERSITEIT

BA, BTh, Lis in Teologie

gelegitimeer

1974

ORDEN

1975

STANDPLASE

Olifantshoek

1978 Bloemfontein

1984 Wilgehof-Wes (nou Gardeniapark)

EMIRITEER

1997

Zacharias Cornelius Prinsloo Boshoff is op 13 April 1936 in Dewetsdorp in die Suidoos-Vrystaat gebore. Hy het op Dewetsdorp matriek voltooi en veertien jaar lank op die dorp gewerk, ‘n tyd waarin hy deeglik bewusgebly het van die intense roeping om predikant te word. Aanvanklik het dit na ‘n onmoontlikheid gelyk, maar na baie duidelike tekens en antwoorde op gebede, het hy in 1968 op 32-jarige leeftyd met ‘n vrou en twee seuntjies na Stellenbosch vertrek om predikant te word. Dit was finansieel moeilike jare, maar die Here het voorsien en Zaggrys is aan die einde van 1974 as proponent gelegitimeer. Zaggrys het in Vaderlandse kerkgeskiedenis gespesialiseer en die eerste jare van die Ned Geref. Gemeente Dewetsdorp ondersoek.

Prop en mev. ZCP Boshoff het ‘n beroep na die NG Gemeente Olifantshoek in Noord-Kaapland ontvang en is op 18 Januarie 1975 met handoplegging ontvang en bevestig. In sy dienstyd is ‘n kerksaal ingewy. Ds. Zaggrys skryf later: “Ek is so dankbaar teenoor die Here dat Hy dit so beskik het dat ek in die mooi deel van ons land en veral op Olifantshoek as predikant kon begin. Dit was mooi, gelukkige en onvergeetlike jare.”

Op 30 Julie 1978 is hy in die NG Gemeente Bloemfontein (Tweetoringkerk) ontvang en bevestig. Hy het sy intrek geneem in die pragtige pastorie wat onder leiding van sy voorganger, dr Willie Marais, gebou is. ‘n Groot beproewing tref die gesin toe sy vrou ernstig siek word en na ‘n lyding van drie jaar sterf.

‘n Roepstem het daarna na die NG Gemeente Wilgehof-Wes gekom, waar hy op 29 April 1984 bevestig is. (Die gemeente se naam is later verander na Gardeniapark.)

Die Here het weer aan hom ‘n lewensmaat gestuur. Hieroor skryf hy: “Die Here was vir my baie goed om weer aan my ‘n lewensmaat te gee wat haar taak as predikantsvrou uitstekend vervul het.”

Dit was wonderlike tye in die Vrystaatse hoofstad, waar ZCP Boshoff tot met die aanvaarding van sy emeritaat op 27 April 1997 gewerk het, waarna die egpaar afgetree het in Langenhovenpark. Hulle het ‘n mooi aftree tyd beleef en ds. Zaggrys het steeds van tyd tot tyd in gemeentes gepreek. In die lente van 2009 het ds. Zaggrys die 125-jarige feesviering van die NG Gemeente Dewetsdorp bygewoon. Met die nagmaals geleentheid het hy ‘n treffende gebed aan tafel gedoen, voor dieselfde kansel waar hy in 1936 gedoop is.

Ds. ZCP Boshoff is op 21 Junie 2010 tydens ‘n operasie oorlede. Hy is vanuit die NG Gemeente Gardeniapark begrawe, die kerkgebou waar hy soveel jare lank die Woord bedien het. ‘n Treffende diens is in ‘n stampvol kerkgebou deur ds. Jan Venter gelei. – Dr Gerdrie van der Merwe. (Jaarboek 2012/390).