Bornman, Christoffel Johannes Petrus

Ds CJP Bornman

Gebore

3 Des. 1914

OORLEDE

5 Feb. 1980

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1941

ORDEN

1942

STANDPLASE

1942 Cachet (Hpr.)

1944 Cachet

1945 Naboomspruit

1947 Edenvale

1953 Vryburg

1959 Oranjeville

1962 Primrose-Oos

1966 Villiers

EMIRITEER

Ds. Christoffel Johannes Petrus (Stoffel) Bornman (3 Des. 1914 – 5 Febr. 1980); van die gemeente Villiers in die Vrystaat, is onverwags in sy slaap oorlede in die vroeë more van die dag waarop hy 14 jaar vantevore daar bevestig is. Na die voltooiing van sy studie aan die Stellenbosse Universiteit en Kweekskool, word hy 1941 tot die bediening toegelaat en 17 Okt. 1942 as hulpprediker in die gemeente Cachet (Primrose) bevestig. Januarie 1944 word hy volle leraar van die gemeente en daarna bedien hy ook die Transvaalse gemeentes Naboomspruit (1945) en Edenvale (1947); toe die Kaapse gemeente Vryburg (1953); die Vrystaatse Oranjeville (1959); die Transvaalse Primrose-Oos (1962) en eindelik die Vrystaatse Villiers (1966); Hy was ‘n ernstige prediker wat die volle raad van God verkondig het, en ‘n ware herder wat veral die siekebesoek met die grootste sorg behartig het. Daarby het die sendingsaak hom baie naby aan die hart gelê. Terwyl hy nooit sy eie belang of voordeel gesoek het nie, het hy hom steeds sterk daarvoor beywer dat die stoflike middele vir die werk van die Here gevind moes word. Tot die einde toe was hy onvermoeid met geestelike bouwerk besig. Hy is begrawe op Hertzogville waar hy opgegroei het. (Jaarboek 1981/252).