Borcherds, Petrus Bochardus

Ds PB Borcherds

Gebore

1813

OORLEDE

20 Jan. 1880

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1839

ORDEN

1842

STANDPLASE

1842 Caledon (tydelik)

1843 Riversdal

EMIRITEER

Petrus Borchardus Borcherds, van Riversdale, oorlede 20 Januarie 1880. Die Wel Eerwaarde Zeer Geleerde Heer Petrus Borchardus Borcherds is oorlede op 20 Januarie 1880, te Riversdale, in die ouderdom van 67 jaar. Hy ontvang sy opleiding te Uttrecht, bedien eers tydelik die gemeente van Caledon, en van 1843 die gemeente van Riversdale. (Jaarboek 1881/).