Booysen, WIllem Adriaan

Gebore

16 Jul. 1880

OORLEDE

27 Des. 1974

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1908

ORDEN

1910

STANDPLASE

Hofmeyr (Hulpprediker.)

1913 Piketberg

1921 Ebenezer (Olifantsrivier)

EMIRITEER

1938

Ds. Willem Adriaan (Kolonel) Booysen (16 Jul. 1880-27 Des. 1974) ontval sy familie en ons Kerk in die rype ouderdom van 94 jaar. Na die Anglo-Boereoorlog gaan hy na die ou Boeresendinginstituut op Worcester en later na Wellington, waar hy 1908 tot die bediening in die Sendingkerk toetreë. Sy ordening volg 1910 as hulpprediker op Hofmeyr. Daarna verrig hy ‘n groot werk in die sendinggemeentes Piketberg (1913) en Ebenezer naby die mond van die Olifantsrivier (1921); In 1938 aanvaar hy sy emeritaat en nadat hy ‘n kort tydjie LPR vir die kiesafdeling Namakwaland was, verteenwoordig hy dieselfde afdeling in die Volksraad (1938-1948); In 1924 is hy vir die stigting van die Vanrhynsdorpse Skietkommando verantwoordelik en daarin verwerf hy die rang van luitenant-kolonel. Na sy aftrede woon hy in Bellville, daarna in Wynberg en toe op Vredendal. (Jaarboek 1976).