Blomerus, Henry Philippus

Ds. H.P.K. Blomerus

Gebore

OORLEDE

18 Mrt. 1956

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1903

ORDEN

1905

STANDPLASE

Spoorwegsending

1905 Murraysburg

1919 Boshof

EMIRITEER

1947

Eerw. Henry Philippus Blomerus is in 1903 gelegitimeer, en het daarna ongeveer ‘n jaar in die diens van die Spoorweg-sending gestaan. In 1905 het hy ‘n beroep na die sendinggemeente Murraysburg aangeneem, waar hy tot 1914 gearbei het. Na ‘n tydperk van verdere studie het hy in 1919 leraar van die sendinggemeente Boshof geword, waar hy gestaan het totdat hy in 1947 sy emeritaat aanvaar het. Hy het ‘n grondige kennis van die naturel gehad en daardeur hulle agting en vertroue verwerf. Hy is op 18 Maart 1956 in die ouderdom van 75 jaar oorlede. (Jaarboek 1957).